اطلاعات تماس

  info@kiasc.ir |   موسسه ورزشی کیا سرخ هور نجف آباد  03142634920

فرم استخدام

نام:*
لطفا نام را وارد کنید.

نام خانوادگی:*
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید

جنسیت:*
لطفا جنسیت خود را مشخص کنید

سن:*
سن خود را وارد کنید

نام پدر:*
لطفا نام پدر خود را وارد کنید

وضعیت تاهل:*
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص کنید

وضعیت نظام وظیفه:*
لطفا وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کنید

تحصیلات:*
لطفا سطح تحصیلات خود را وارد کنید

نام رشته تحصیلی:*
لطفا نام رشته تحصیلی خود را وارد کنید

گروه شغلی مورد نظر*
ورودی نامعتبر

محل سکونت:*
لطفا فیلد محل سکونت تکمیل کنید

شماره تماس:*
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید

ایمیل:*
لطفا ایمیل خود را وارد کنید

ارسال رزومه
لطفا فایل رزومه خود را ارسال کنید

کد امنیتی*
کد امنیتی
  بازآوریاطلاعات صحیح نیست.

انتقادات و پیشنهادات