اطلاعات تماس

  info@kiasc.ir |   موسسه ورزشی کیا سرخ هور نجف آباد  03142634920

کمیل کاتب

نام: کمیل نام خانوادگی: کاتب
سمت: کمک مربی فوتبال آقایان تاریخ عضویت در مجموعه 1396/01/01
افتخارات:
  • دانشجوی رشته تربیت بدنی
  • مدرک داوری درجه 3 فوتبال
  • مدرک حرکات اصلاحی
  • مدرک آسیب شناسی پزشکی ورزشی
  • مدرک علم تمرین، تغذیه ورزشی، مکمل ها
   

از کمیل کاتب بشنوید:

من کمیل کاتب....

انتقادات و پیشنهادات