اطلاعات تماس

  info@kiasc.ir |   موسسه ورزشی کیا سرخ هور نجف آباد  03142634920

امیر نصرالهی

نام: امیر نام خانوادگی: نصرالهی
سمت:

مربی فوتبال آقایان

 مدیر رسانه ای موسسه فرهنگی ورزشی کیا سرخ هور

تاریخ عضویت در مجموعه 1396/01/01
افتخارات:
  • مدرک  حرکات اصلاحی
  • مدرک آسیب شناسی ورزشی
  • دانشجوی علوم ورزشی 
  • سابقه نائب قهرمانی لیگ استان
   

از امیر نصرالهی بشنوید:

من امیر نصرالهی....

انتقادات و پیشنهادات