اطلاعات تماس

  info@kiasc.ir |   موسسه ورزشی کیا سرخ هور نجف آباد  03142634920

بهروز معین

نام: بهروز نام خانوادگی: معین
سمت: مربی فوتبال آقایان تاریخ عضویت در مجموعه 1396/01/01
افتخارات:
  • مدرک مربیگیری c ایران از فدراسیون فوتبال
  • مدرک مربیگری c بسکتبال
  • مدرک لیسانس تربیت بدنی
  • مدرک داوری بسکتبال
  • مقام سوم کشوری در رشته بسکتبال
   

از بهروز معین بشنوید:

من بهروز معین....

انتقادات و پیشنهادات